ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายขวัญชิต เจริญศิริบ้านสบมางโรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) สพป.มหาสารคาม เขต 2
2นายเอนก ยาวุธชุมชนบ้านเฟือยลุงลาออกจากราชการ 
3นายดำเนิน พึ่งเงินบ้านนาฝางลาออกจากราชการ 
4นางพิกุล อินทะรังษีไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)ลาออกจากราชการ 
5นางยุวพา ศรีอินทร์แสนทองวิทยาลาออกจากราชการ