ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2สพป.น่าน เขต 1 สพป.น่าน เขต 1