ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปรเมษฐ์ จิตรโชติบ้านด่านโรงเรียนบ้านยาง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 17/06/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2