ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางวราภรณ์ คงศรีศักดิ์บ้านน้ำคาถึงแก่กรรม 
2นายสมนึก ตาลตาบ้านร้องลาออกจากราชการ 
3นายสมเจต บุญทวีบ้านดอยติ้วลาออกจากราชการ 
4นางอัณณ์ญาดา วิชาพัฒนานิคมวิทยาลาออกจากราชการ 
5นางสาวประกาย อุทุมพรบ้านแพะกลางลาออกจากราชการ 
6นายภิรมย์ เสรีนวกุลบ้านปางยางลาออกจากราชการ 
7นางสาวชโลทร ช่วยชูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ลาออกจากราชการ 
8นางพัชรี ต่อวาสบ้านเปียงซ้อโรงเรียนอนุบาลภูซาง สพป.พะเยา เขต 2
9นางสาวธัญวรัตน์ ป้อมคำบ้านเปียงซ้อโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.เชียงใหม่ เขต 2
10นางนรีรัตน์ งิ้มนันใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2โรงเรียนบ้านนา สพป.น่าน เขต 1
11นางวรวรรณ แสงศิริโรจน์บ้านห้วยฟองโรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน เขต 1
12นายมรกต แก้วสุวรรณสกุลบ้านน้ำคาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 37
13นายพีระพงษ์ ไชยเชิดบ้านสบเป็ดโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม. เขต 37