ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายปิยพล ยศศิริพันธุ์บ้านน้ำสอดลาออกจากราชการ 
2นางอัมพร ไชยเกิดบ้านวังว้าโรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1
3นางชนม์นิภา จาตุประยูรบ้านคัวะโรงเรียนอนุบาลลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1
4นางวัลยา ดีสีใสบ้านด่านโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1
5นางสาวศุภาวดี อินธิศักดิ์บ้านบ่อหลวงโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว สพป.น่าน เขต 1
6นางสาวทับทิม โนจิตรบ้านน้ำรีพัฒนาโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป.น่าน เขต 1