ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2นางนวพรรษ อะทอยรัมย์บ้านน้ำพุร้อนโรงเรียนชัยชุมภู จังหวัดพระเยา สพป.พะเยา เขต2
3นางสาวอุบลรัตน์ แก่นท้าวมณีพฤกษ์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง จังหวัดราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
4นายคมสัน ชัยรักษาไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ)โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ สพม.37